W poniżej przedstawionym cenniku, opłaty wynikają bezpośrednio z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych  z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów. Na wszystkich stacjach ceny są takie sam.

 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury jeżeli badanie zakończone jest wpisem terminu następnego badania do dowodu rejestracyjnego pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1,00 zł.

 

Przyjmujemy płatności gotówkowe jak i bezgotówkowe.

 

Podane poniżej ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATA W ZŁ (ZAWIERA PODATEK OD
TOWARÓW I USŁUG VAT)

1. Okresowe badanie techniczne

1.1 motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c. pojazd trójkołowy powyżej
0,4 t m.w.
98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.17 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj - wagon przegubowy395,00
1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny250,00
1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus - badanie elektryczne115,00
1.22 motorower50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6 toksyczności spalin14,00
2.7 poziom hałasu20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie20,00

4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

4.1 Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)20,00
4.2 wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
4.3 wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)51,00

5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowe (za badanie specjalistyczne) 94,00

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu - w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego
rejestracji
60,00
6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu - jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika,
94,00
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Praw o ruchu drogowym50,00
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00
6.13 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00

7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze21,00
7.3 Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób48,00
7.4 wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskie41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy255,00